Record details

Title
    Hořlavé břidlice Pobaltí
Statement of responsibility
    Miloš Hošek
Author
    Hošek, Miloš
Language
    česky
Source title - serial
    Geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 31, č. 12
Pages
    s. 367-369
Year
    1989
Notes
    2 obr., 2 foto, 1 tab.
    Zkr. název ser.: Geol. Průzk.
Classfication no.
    553.9
Subject category
    ložiska a výskyty ostatních fosilních paliv
    ordovik
    petrografie a geochemie uhelných kaustobiolitů
    průvodní jevy a důsledky těžby surovin
    vyhledávání, průzkum, prognózy, výpočet zásob, ekonomika ložisek paliv, živic a zemních plynů
Geographical name
    SSSR
Keyword
    Břidlice
    Hořlavé
    Pobaltí
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    30. 3. 2007
Import date
    8. 8. 2012