Record details

Title
    Hořlavý led: spásný energetický zdroj budoucnosti nebo globální ekologická apokalypsa?
Statement of responsibility
    Ferry Fediuk
Author
    Fediuk, František, 1929-
Language
    česky
Source title - serial
    Uhlí-Rudy-Geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 13, č. 7-8
Pages
    s. 21-22
Year
    2006
Notes
    Anglické resumé
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Uhlí-Rudy-Geol. Průzk.
Classfication no.
    504.05
    553.9
    620.9
Conspectus category
    504
    553
    620.9
Subject group
    geologie environmentální
    geologie ložisková
    kaustobiolity
    metan
    plyny
    studie teoretická
    využití nerostných zdrojů
    zdroje energetické
Geographical name
    Svět
Keyword
    Apokalypsa
    Budoucnosti
    Ekologická
    Energetický
    Globální
    Hořlavý
    Led
    Spásný
    Zdroj
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    6. 6. 2007
Import date
    8. 8. 2012