Record details

Title
    Hospodaření s prostorem krajiny
Statement of responsibility
    Václav Cílek
Author
    Cílek, Václav, jr.
Language
    česky
Source title - monograph
    Tvář naší země - krajina domova, Svazek úvodní, Sborník příspěvků ke konferenci konané ve dnech 21.-23. února 2001 na Pražském hradě a v Průhonicích
Pages
    s. 99-102
Notes
    Obsahuje bibliografické odkazy
Subject group
    krajina
    legislativa
    ochrana přírody
    plánování územní
    urbanizace
    využití území
    životní prostředí
Geographical name
    Česká republika
    Rakousko
Keyword
    Hospodaření
    Krajiny
    Prostorem
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    6. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012