Record details

Title
    Host preferences in Late Ordovician (Sandbian) epibenthic bryozoans: example from the Zahořany Formation of Prague Basin
Other titles
    Preference hostitelů u svrchnoordovických (sanbian) epibentických mechovek: příklad ze zahořanského souvrství pražské pánve.
Author
    Kácha, Petr
    Šarič, Radko
Language
    anglicky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Bulletin of Geosciences
Vol./nr.
    Roč. 84, č. 1
Pages
    10
Year
    2009
Thesaurus term
    Epibethic Bryozoans, Upper Ordovician, Prague Basin, Zahořany Formation
Keyword
    Basin
    Bryozoans
    Epibenthic
    Example
    Formation
    Host
    Late
    Ordovician
    Prague
    Preferences
    Sandbian
    Zahořany
Abstract (in czech)
   Byla podána detailní analýza ekologické pozice svrchnoordovických epibentických mechovek v rámci fosilních asociací Zahořanského souvrství. Nejčastějšími organismy, na které mechovky přisedaly, byly schránky hlavonožců a konulárií, méně často trilobiti a brachiopodi. Mezi trilobity, mechovky zřetelně preferovaly jediný druh - Dalmanitina proaeva a to jeho cephalony. Pouze jediné pygidium z více než 450 bylo kolonizováno mechovkou. U brachiopodů však nebyla žádná část schránky upřednostňována. Vztahy mezi výskytem mechovek a přínosem siltového materiálu jsou také diskutovány, stejně jako změny ve faunistických asociacích Zahořanského souvrství.
Abstract (in english)
   Detailed analysis of the ecologic position of Late Ordovician epibenthic bryozoans within fossil associations from the upper part of the Zahořany Formation have revealed a statistically significant host preference. The most common hosts were found to be cephalopod shells and conulariid exoskeletons, less commonly disarticulated trilobite exoskeletons and brachiopod shells were utilized. Among the trilobite remains, the bryozoans prefered to settle on the central part of cephala in the medium-sized trilobites Dalmanitina proaeva. Howevever only one pygidium of more the 450 studied pygidia of the latter species was colonized by epibenthic bryozoans. No preferred area for attachment of bryozoans on brachiopod shells was found. The relation between fluctuating input of clastic material into the mostly siltstone sequence and the occurrence of the epibentic bryozoans is discussed. The changes in the faunal associations of the Zahořany Formation are also documented.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014