Record details

Title
    Hranice alb-cenoman v sedimentačním prostoru slezské jednotky na základě studia foraminifer a vápnitých nanofosilií (Západní Karpaty, Česká republika) : 25-21 Nový Jičín
Statement of responsibility
    Lilian Švábenická, Lenka Hradecká
Other titles
    Albian-Cenomanian boundary in the depositional area of Silesian Unit according to study of foraminifers and calcareous nannofossils (Outer Western Carpathians, Czech Republic)
Author
    Hradecká, Lenka
    Švábenická, Lilian, 1953-
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2004
Pages
    s. 48-54
Year
    2005
Notes
    4 tab.
    Anglické resumé
    Bibliografie na s. 53-54
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2004
Classfication no.
    55(1)
    551.7
Conspectus category
    55
Subject group
    alb
    biostratigrafie
    cenoman
    flyš
    flyšové pásmo Západních Karpat
    Foraminifera
    geologie regionální
    jílovec
    křída
    mapa geologická
    nannofosílie
    slezská jednotka
    stratigrafická hranice
    vápník
    zóny biostratigrafické
Geographical name
    ČR-Morava
    Štramberk-Jasenice (Nový Jičín, Kopřivnice)
    Štramberk-Kotouč (Nový Jičín, Kopřivnice)
Keyword
    25-21
    Alb-cenoman
    Česká
    Foraminifer
    Hranice
    Jednotky
    Jičín
    Karpaty
    Nanofosilií
    Nový
    Prostoru
    Republika
    Sedimentačním
    Slezské
    Studia
    Vápnitých
    Základě
    Západní
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    10. 4. 2007
Import date
    8. 8. 2012