Record details

Title
    Hydrická rekultivace na Mostecku. První výsledky hydrobiologického průzkumu hydricky rekultivovaného Mostecka
Statement of responsibility
    Jana Říhová Ambrožová, Petra Ivanovová
Other titles
    Hydric recultivation in region Most. The first results of hydrobiological survey of hydric recultivated region Most
Author
    Ambrožová, Jana, 1972-
    Ivanovová, Petra
Language
    česky
Source title - serial
    Vodní hospodářství
Vol./nr.
    Roč. 63, č. 4
Pages
    s. 102-106
Year
    2013
Notes
    2 obr.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Vod. Hospod.
Classfication no.
    504.06
    556
Conspectus category
    502
    556
Subject group
    ekosystém
    jezero
    krajina
    kvalita vody
    monitoring
    rekultivace
    těžba
Geographical name
    Čechy severní (Česko)
    Most, jezero (Česko)
    Most-oblast (Česko)
    Severočeská hnědouhelná pánev (Česko)
Keyword
    Hydrická
    Hydricky
    Hydrobiologického
    Mostecka
    Mostecku
    Průzkumu
    První
    Rekultivace
    Rekultivovaného
    Výsledky
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    11. 9. 2013
Import date
    20. 5. 2014