Record details

Title
    Hydrické rekultivace jako součást obnovy krajiny v Podkrušnohoří
Statement of responsibility
    Martin Brzóska, Alena Chvátalová, Karel Kunc
Other titles
    Hydro-reclamation as an element of land regeneration in the Podkrušnohoří Region
Author
    Brzóska, Martin, 1978-
    Chvátalová, Alena
    Kunc, Karel
Language
    česky
Source title - serial
    Geografie - Sborník České geografické společnosti
Vol./nr.
    Roč. 107, č. 3
Pages
    s. 230-242
Year
    2002
Notes
    1 obr., 4 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geogr. Sbor. Čes. geogr. Společ.
Classfication no.
    504.06
    622.33
Conspectus category
    504
    622
Subject group
    diskuse
    důl opuštěný
    ekonomika
    kvalita vody
    nádrž vodní
    projekt
    rekultivace
    severočeská pánev
    těžba povrchová
    uhelná sloj
    voda podzemní
    vodní hospodářství
    využití území
    znečištění
Geographical name
    Chabařovice (Ústí nad Labem, Ústí nad Labem)
    Chomutov
    ČR-Čechy
    Louny
    Most
    SRN
    Teplice
    Ústí nad Labem
Keyword
    Hydrické
    Jako
    Krajiny
    Obnovy
    Podkrušnohoří
    Rekultivace
    Součást
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012