Record details

Title
    Hydrogeologické procesy v kompaktních horninových masivech - nový přístup k numerickému modelování.
Other titles
    Hydrogeological processes in a compact rock massif - a New Approach to the Numerical Modelling