Record details

Title
    Hydrogeologické vlastnosti moravskoberounského souvrství (14-44 Šternberk, 15-31 Bruntál, 15-33 Moravský Beroun)
Statement of responsibility
    Jan Čurda
Other titles
    Hydrogeology of the Moravský Beroun Formation
Author
    Čurda, Jan
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1998
Pages
    s. 33-34
Year
    1999
Notes
    12 bibl.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1998.
Subject group
    hydrodynamika
    karbon-spodní
    konglomerát
    moravskoslezské prevariské paleozoikum
    pískovce
    porozita
    propustnost
    voda pitná
    voda podzemní
    vodní hospodářství
    zásoba vody
    zvodnělý kolektor
Geographical name
    Bruntál
    ČR-Morava
    Moravský Beroun (Bruntál)
    Šternberk (Olomouc)
Keyword
    14-44
    15-31
    15-33
    Beroun
    Bruntál
    Hydrogeologické
    Moravskoberounského
    Moravský
    Souvrství
    Šternberk
    Vlastnosti
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 1. 2008
Import date
    8. 8. 2012