Record details

Title
    Hydrogeologické zhodnocení ciezkovického pískovce na listu 25-234 Horní Bečva
Other titles
    Hydrogeological evaluation of Ciezkov sandstone on Horni Bečva map sheet.
Author
    Havlín Nováková, Dana
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2006
Vol./nr.
    Roč. 14, č. listopad
Pages
    200
Year
    2007
Thesaurus term
    Horní Bečva, Ciezkov sandstone, hydrogeology
Keyword
    25-234
    Bečva
    Ciezkovického
    Horní
    Hydrogeologické
    Listu
    Pískovce
    Zhodnocení
Abstract (in czech)
   Zhodnocení postavení ciezkovických pískovců v rámci Flyšového pásma Západních Karpat na listu Horní Bečva.
Abstract (in english)
   Hydrogeological evaluation of Ciezkov sandstone on Horni Bečva map sheet.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014