Record details

Title
    Hydrogeologie okresu Svitavy
Statement of responsibility
    Jan Čurda
Other titles
    Hydrogeologie des Bezirkes Zwittau
Author
    Čurda, Jan
Language
    česky
Source title - serial
    Pomezí Čech a Moravy : Sborník ze společenských a přírodních věd pro okres Svitavy
Vol./nr.
    Roč. 5
Pages
    s. 133-239
Year
    2002
Notes
    4 obr., 4 tab., 19 s. bibl.
    il.
    Německé resumé
    Zkr. název ser.: Pomezí Čech Moravy.
Subject group
    boskovická brázda
    česká křídová pánev
    hydrogeologická struktura
    hydrogeologie regionální
    křída-svrchní
    kutnohorsko-svratecká oblast
    letovické krystalinikum
    orlická pánev
    orlicko-žďárský faciální vývoj
    paleozoikum-svrchní
    pramen
    proterozoikum
    synklinála
    voda minerální
    vodní hospodářství
    vrstva izolační
    zásoba vody
    zvodnělý kolektor
Geographical name
    Česká republika
    Jevíčko (Svitavy)
    Litomyšl (Svitavy)
    Moravská Třebová (Svitavy)
    Polička (Svitavy)
Keyword
    Hydrogeologie
    Okresu
    Svitavy
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    24. 10. 2007
Import date
    8. 8. 2012