Record details

Title
    Hydrotermální křemen-kalcit-turmalínové žíly na ložiskách železných rud typu Lahn-Dill na Konicku : 24-21 Jevíčko
Statement of responsibility
    Jiří Zimák
Other titles
    Hydrothermal quartz-calcite-tourmaline veins from the Lahn-Dill type iron-ore deposits in the Konice area
Author
    Zimák, Jiří
Language
    česky
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Vol./nr.
    Roč. 11
Pages
    s. 66-68
Year
    2004
Notes
    3 tab.
    Anglické resumé
    Obsahuje bibliografické odkazy
    tab.
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 2003
Classfication no.
    549
Conspectus category
    549
Subject group
    chemismus minerálů
    chlority
    devon
    ložisko submarinně-exhalační
    mineralogie topografická
    moravskoslezské prevariské paleozoikum
    muskovit
    rudy Fe
    turmalín
    žíla
Geographical name
    ČR-Morava
    Dzbel (Prostějov, Konice)
    Jesenec (Prostějov, Konice)
    Ponikev (Prostějov, Konice)
Keyword
    24-21
    Hydrotermální
    Jevíčko
    Konicku
    Křemen-kalcit-turmalínové
    Lahn-Dill
    Ložiskách
    Rud
    Typu
    železných
    žíly
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    16. 4. 2008
Import date
    8. 8. 2012