Record details

Title
    Hydrotermální mineralizace v jižní části Moravského krasu (24-41 Vyškov)
Statement of responsibility
    Marek Slobodník
Other titles
    Hydrothermal mineralization in southern part of the Moravian Karst
Author
    Slobodník, Marek, 1957-
Language
    česky
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Vol./nr.
    Roč. 1
Pages
    s. 62-63
Year
    1994
Notes
    5 bibl.
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 1993
Subject group
    inkluze fluidní
    izotopy stabilní
    karbonáty
    metalogeneze
    moravský devon a spodní karbon
    plynokapalné inkluze
    sulfidy a sulfosoli
Geographical name
    Brno
    ČR-Morava
    Mokrá (u Brna)
    Podivice (u Vyškova)
    Vítkovice
Keyword
    24-41
    části
    Hydrotermální
    Jižní
    Krasu
    Mineralizace
    Moravského
    Vyškov
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    27. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012