Record details

Title
    Hydrotermální mineralizace v lomu "Podhůra" u Lipníka nad Bečvou (25-13 Přerov)
Statement of responsibility
    Jiří Zimák
Other titles
    Hydrothermal mineralization in the quarry "Podhůra" near Lipník nad Bečvou
Author
    Zimák, Jiří
Language
    česky
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Vol./nr.
    Roč. 6
Pages
    s. 99-100
Year
    1999
Notes
    1 tab., 2 bibl.
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 1998.
Subject group
    chlority
    kalcit
    karbon-spodní
    křemen
    lokalita mineralogická
    mineralogie topografická
    monazit
    moravskoslezské prevariské paleozoikum
    žíla
Geographical name
    ČR-Morava
    Lipník nad Bečvou (Přerov)
Keyword
    25-13
    Bečvou
    Hydrotermální
    Lipníka
    Lomu
    Mineralizace
    Podhůra
    Přerov
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    16. 4. 2008
Import date
    8. 8. 2012