Record details

Title
    Identification of rocks of leptite formation in Western Moravia
Statement of responsibility
    Dušan Němec
Author
    Němec, Dušan, 1927-2001
Language
    anglicky
Source title - serial
    Acta Musei Moraviae, Scientiae naturales (Časopis Moravského muzea, Vědy přírodní)
Vol./nr.
    Vol. 77, no. 1-2
Pages
    s. 41-47
Year
    1992
Notes
    2 obr., 2 s.bibl.
    České resumé
    Zkr. název ser.: Acta Mus. Morav., Sci. natur. (Čas. Morav. Muz., Vědy přír.)
Subject group
    granulit
    magnetit
    metasomatóza
    moravské moldanubikum
Subject category
    leptit
Geographical name
    ČR-Morava
    Havlíčkův Brod
    Markvartice
    Třebíč
Keyword
    Formation
    Identification
    Leptite
    Moravia
    Rocks
    Western
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    5. 1. 2007
Import date
    8. 8. 2012