Record details

Title
    Ideový model morfotektonického vývoje ústecké brázdy
Other titles
    A model of the Morphotectonic Development of the Ústecká Brázda Furrow
Author
    Čech, Stanislav
    Valigurský, Leoš
Language
    česky
Publication type
    článek ve sborníku
Source title - monograph
    Geomorfologický sborník 2
Notes
    Akce: 2003 ; Plzeň
Thesaurus term
    Morphotectonic Development, Bohemian Cretaceous Basin, Ústecká Brázda Furrow
Keyword
    Brázdy
    Ideový
    Model
    Morfotektonického
    ústecké
    Vývoje
Abstract (in czech)
   Morfotektonický vývoj Ústecké brázdy je výsledkem tektonických pohybů v kaenozoiku
Abstract (in english)
   A model of the Morphotectonic Development of the Ústecká Brázda Furrow
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014