Record details

Title
    Ikaite - little known mineral of iced caves: occurrence in seasonal cave ice formations of the Koda Cave (Bohemian Karst)
Other titles
    Ikait - málo známý minerál zaledněných jeskyní: výskyt v občasném sezónním zalednění jeskyně Koda (Český kras)