Record details

Title
    Illite as indicator of postsedimentary alteration of the Permian sediments from the Northern Gemericum
Statement of responsibility
    Vladimír Šucha, Viera Širáňová, Boris Toman
Author
    Širáňová, Viera
    Šucha, Vladimír
    Toman, Boris
Language
    anglicky
Source title - serial
    Geologický zborník Geologica Carpathica
Vol./nr.
    Vol. 41, no. 5
Pages
    s. 547-559
Year
    1990
Notes
    Zkr. název ser.: Geol. Zbor. Geol. carpath.
Subject group
    difrakce rentgenová
    mineralogie jílová
    minerály
    minerály jílové
    perm
    Slovenské rudohoří
    Západní Karpaty
Geographical name
    ČSFR-Slovensko
    Krompachy
Keyword
    Alteration
    Gemericum
    Illite
    Indicator
    Northern
    Permian
    Postsedimentary
    Sediments
Abstract (in czech)
   Svrchnopermské illity vykazují nižší stupeň postsedimentární přeměny než illity spodnopermské
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012