Record details

Title
    Ilmenit z eklogitických hornin od Mříče u Křemže
Author
    Litochleb, J.
    Novák, V.
    Šrein, Vladimír
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Vol./nr.
    Roč. 3, -
Pages
    s. 235
Year
    1995
Keyword
    Eklogitických
    Hornin
    Ilmenit
    Křemže
    Mříče
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012