Record details

Title
    Imprints of the bodies of Oligochaete Worms and Leeches in Oligocene Diatomites from Bechlejovice near Děčín
Statement of responsibility
    Václav Ziegler
Author
    Ziegler, Václav
Language
    anglicky
Source title - serial
    Acta Universitatis Carolinae. Geologica
Vol./nr.
    No. 1-2
Pages
    p. 155-158
Year
    1992
Notes
    2 pl., 3 bibl.
    Zkr. název ser.: Acta Univ. Carol., Geol.
Subject group
    České středohoří
    diatomit
    oligocén
    trace fossils
    Vermes
Geographical name
    Bechlejovice (Děčín)
    ČR-Čechy
Keyword
    Bechlejovice
    Bodies
    Děčín
    Diatomites
    Imprints
    Leeches
    Near
    Oligocene
    Oligochaete
    Worms
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    13. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012