Record details

Title
    Inferred genetic connection between mixed-type magmatic intrusion development and formation of faults in metamorphic cover : example or Strzelin Massif (Lower Silesia, Poland)
Other titles
    Przypuszczalny związek przebiegu intruzji magmy mieszanej z rozwojem struktur nieciągłych w skałach metamorficznych Masywu Strzelinskiego (dolny Śląsk)