Record details

Title
    The Influence of Microporosity on Resistance and Carboxyreactivity of Cokes
Author
    Medek, Jiří
    Weishauptová, Zuzana
Conference
    Coal Science 97 (07.09.1997-12.09.1997 : Essen, Německo)
Language
    anglicky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Proceedings ICCS 97
Pages
    s. 777-780
Keyword
    Carboxyreactivity
    Cokes
    Influence
    Microporosity
    Resistance
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012