Record details

Title
    The influence of opencast mine Turów on groundwater in in border teritory in the Czech part of the Žitava basin - groundwater flow model
Other titles
    Vliv dolu Turów na hladiny podzemní vody v české části Žitavské pánve - hydraulický model proudění podzemní vody