Record details

Title
    Influence of organic acid site density on pH modeling of Swedish lakes
Author
    Bishop, K.
    Hruška, Jakub
    Kohler, S.
Language
    anglicky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences
Vol./nr.
    Roč. 56, č. 8
Pages
    1470
Year
    1999
Thesaurus term
    dissolved organic carbon, Swedish lakes, acidification,
Keyword
    Acid
    Density
    Influence
    Lakes
    Modeling
    Organic
    PH
    Site
    Swedish
Abstract (in english)
   Byl vytvořen model disociace organických kyselin v severošvédských jezerech a vytvořen modelu výpočtu pH.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014