Record details

Title
    Influences of Temperature and Regime of Tempering on Changes Physical Properties of Granite
Author
    Konečný, Pavel
    Kožušníková, Alena
    Pivodová, Kateřina
Conference
    Geonics 2007 (23.05.2007-25.05.2007 : Ostrava, Česká republika)
Language
    anglicky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Documenta geonica 2007/2. Geonics 2007. 2
Pages
    S. 131-136
Notes
    Projekt: GA105/04/1019, GA ČR
    Překlad názvu: Změny fyzikálních vlastností granitu vlivem teploty a režimu temperace
    Rozsah: 6 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Subject category
    influences of temperature
    physical properties of granite
Keyword
    Changes
    Granite
    Influences
    Physical
    Properties
    Regime
    Temperature
    Tempering
Abstract (in czech)
   S rostoucí teplotou došlo u granitu k poklesu rychlosti šíření ultrazvukových vln, objemové hmotnosti, pevnosti v prostém tlaku a modulu přetvárnosti, nárůstu porosity a koeficientu propustnosti. Vliv teploty na pevnost a modul přetvárnosti granitu se projevil až při vyšších teplotách (nad 500 °C) a výraznější změny fyzikálních vlastností byly zaznamenány pro vzorky temperované šokem.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012