Record details

Title
    Injektážní pryskyřice a jejich adhezní pevnosti
Author
    Souček, Kamil
    Šimkovičová, Jarmila
    Šňupárek, Richard
Conference
    Geotechnika 2000/5. : 03.10.2000-04.10.2000 : Podbanské, Slovensko)
Language
    česky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Geotechnika 2000. Trendy vývoja geotechnických stavieb v budúcom tisícročí
Pages
    s. 86-91
Notes
    Překlad názvu: Grout resins and their adhesive properties
    Rozsah: 6 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906
Keyword
    Adhezní
    Injektážní
    Pevnosti
    Pryskyřice
Abstract (in czech)
   Článek pojednává o laboratorním výzkumu adhezních pevností injektážních pryskyřic k horninám. Pro měření byly použity přímé a nepřímé tahové zkoušky. Výsledky jsou prezentovány.
Abstract (in english)
   This paper deals with laboratory research of tension adhesive strength of grouted discontinuites in rock. For finding of tension was used two kinds of the tests - direct and indirect tensile test. The test results are presented.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012