Record details

Title
    The international conference in Graz (Austria) on structures and tectonics of various lithospheric levels
Other titles
    Mezinárodní konference o strukturách a tektonice různých litosférických úrovní ve Štýrském Hradci