Record details

Title
    International Declaration of the Earth's Memory
Other titles
    Mezinárodní deklarace ochrany paměti Země