Record details

Title
    Interplay between tectonics and compaction in a rift-margin, lacustrine delta system: Miocene of the Eger Graben, Czech Republic
Other titles
    Vliv tektoniky a kompakce na vývoj jezerního deltového systému: miocén oherského riftu, ČR
Author
    Mach, Karel
    Rajchl, Michal
    Uličný, David
Language
    anglicky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Sedimentology
Vol./nr.
    Roč. 55, č. 5
Pages
    28
Year
    2008
Thesaurus term
    Compaction, delta, Eger Graben, extensional tectonics, forced folding, growth fault, Miocene
Keyword
    Compaction
    Czech
    Delta
    Eger
    Graben
    Interplay
    Lacustrine
    Miocene
    Republic
    Rift-margin
    System
    Tectonics
Abstract (in czech)
   Sukcese sedimentů bílinské delty představuje sedimentární záznam interakce mezi deltovým systémem, mocnou akumulacíorganické hmoty v jeho podloží a synsedimentárně aktivním okrajovým zlomem mostecké pánve. Kompakce podložní organické hmoty a tektonické pohyby na okrajovém zlomu byly interpretovány jako hlavní mechanismy, které řídily vývoj celého deltového systému. Střědnědobé a dlouhodobé fluktuace hladiny byly interpretovány jako následek tektonických pohybů. Krátkodobé oscilace jsou vysvětlovány především vlivem lokální kompakce rašeliny a jílů v podloží deltových těles.
Abstract (in english)
   The Bílina deltaic succession shows evidence of repeated advances of an axial deltaic system across a thick accumulation of organic material and clay in the hangingwall of an active fault. On the largest temporal and spatial scales, variable tectonic subsidence controlled the overall advance and retreat of the delta system. The medium-term transgressive-regressive history was probably driven by episodes of increased subsidence rate. However, at this temporal scale, the architecture of the deltaic sequences was strongly affected by compaction of underlying peat and clay, and growth of a faultpropagation fold close to the active Bílina Fault. At the smallest scale, the geometries of individual mouth bars reflect the interaction among sediment loading, compaction and growth faulting that produced high-frequency relative lake-level fluctuations and created local accommodation at the delta front.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014