Record details

Title
    Interpretace tíhového pole v Krkonošsko-Jizerském krystaliniku
Statement of responsibility
    Josef Šrámek
Other titles
    Interpretation of the gravity field in the Krkonoše-Jizera crystalline basement. Contemporary problems in gravimetry
Author
    Šrámek, Josef
Language
    česky
Source title - monograph
    Problémy současné gravimetrie - Sborník referátů z celostátního semináře konaného ve dnech 3.-7.10 1988 v Liblicích
Pages
    s. 266-280
Notes
    10 obr., 2 s.bibl.
Subject group
    anomálie tíhová
    geologie hlubinná
    gradient tíhový
    interpretace
    krkonošsko-jizerské krystalinikum
    mapa gravimetrická
    metamorfika
    pluton
    pole gravitační
    provincie metalogenetická
Geographical name
    ČR-Čechy
Keyword
    Interpretace
    Krkonošsko-Jizerském
    Krystaliniku
    Pole
    Tíhového
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    20. 12. 2007
Import date
    8. 8. 2012