Record details

Title
    Interpretace údajů o vlivu technogenní činnosti při úpatí Krušných hor na průběh endogenních a exogenních pochodů v okolním horninovém prostředí
Statement of responsibility
    Jan Rybář
Other titles
    Interpretation of data concerning the influence of technogenous activities at the Krušné hory Mts. piedmont
Author
    Rybář, Jan
Language
    česky
Source title - serial
    Acta montana. Series AB
Vol./nr.
    Č. 4(106)
Pages
    s. 95-109
Year
    1997
Notes
    4 obr., 1 tab., 2 s.bibl.
    Zkr. název ser.: Acta montana (Praha), Ser. AB
Subject group
    měření geotechnické
    monitoring
    neotektonika
    pohyby svahové
    severočeská pánev
    stabilita svahu
    těžba povrchová
    uhlí hnědé
Geographical name
    ČR-Čechy
    Krušné hory
Keyword
    činnosti
    Endogenních
    Exogenních
    Hor
    Horninovém
    Interpretace
    Krušných
    Okolním
    Pochodů
    Prostředí
    Průběh
    Technogenní
    údajů
    úpatí
    Vlivu
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012