Record details

Title
    Interpretácia fyzikálnych a karotážnych meraní horninových súborov dvoch tektonických jednotiek v profile vrtu BRU-1 (Brusník, 1042,8 m, Rimavská kotlina)
Statement of responsibility
    Peter Muška, Jozef Vozár, Ĺudovít Husák, Juraj Franko
Author
    Franko, Juraj
    Husák, Ĺudovít
    Muška, Peter
    Vozár, Jozef
Language
    slovensky
Source title - serial
    Geologické práce, Správy
Vol./nr.
    Roč. 95
Pages
    s. 47-51
Year
    1992
Notes
    4 obr.,1 tab.,9 bibl.
    Zkr. název ser.: Geol. Práce, Spr.
Subject group
    jura
    karbon-svrchní
    karotáž
    Muráňská planina
    petrofyzika
    příkrov
Subject category
    magnetostratigrafie
Geographical name
    Brusník
    ČSFR-Slovensko
Keyword
    1042,8
    BRU-1
    Brusník
    Dvoch
    Fyzikálnych
    Horninových
    Interpretácia
    Jednotiek
    Karotážnych
    Kotlina
    Meraní
    Profile
    Rimavská
    Súborov
    Tektonických
    Vrtu
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012