Record details

Title
    Interpretační nesrovnalosti ve stratigrafii posledního glaciálu
Other titles
    Discrepancies in the stratigraphy of the Last glacial
Author
    Musil, Rudolf
Publication type
    článek v periodiku
Year
    2001
Keyword
    Glaciálu
    Interpretační
    Nesrovnalosti
    Posledního
    Stratigrafii
Contributor
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    MU, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012