Record details

Title
    Introduction to geology and paleokarst history of the Moravian Karst
Statement of responsibility
    Jiří Otava
Other titles
    13th International Cave Bear Symposium : September 20-24, 2007 : Brno, Czech Republic : proceedings (Variant.)
Author
    Otava, Jiří, 1950-
Language
    anglicky
Source title - serial
    Scripta facultatis scientiarum naturalium Universitatis Masarykianae brunensis. Geology
Vol./nr.
    No. 35
Pages
    p. 31-36
Year
    2007
Notes
    3 obr.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Scr. Univ. Masaryk. brun., Geol.
Classfication no.
    061.3
    502
    551.3
    551.4
Conspectus category
    502
    55
Subject group
    horniny karbonátové
    hydrologie krasová
    jeskyně
    kras
    kvartér
    kvartér Českého masivu
    mesozoikum
    moravskoslezské prevariské paleozoikum
    ochrana přírody
    paleozoikum
    speleologie
    sympozium
    terciér
Geographical name
    Morava (Česko)
    Moravský kras (Česko)
Keyword
    Geology
    History
    Introduction
    Karst
    Moravian
    Paleokarst
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    3. 6. 2008
Import date
    8. 8. 2012