Record details

Title
    Inventarizace některých geomorfologických forem v Českém ráji
Statement of responsibility
    Jan Mertlík
Author
    Mertlík, Jan
Language
    česky
External object
   http://www.pef.zcu.cz/pef/kge/veda/geomorf_konf/sbornik/texty1/rMertlik.pdf
Source title - monograph
    Geomorfologický sborník 1 : stav geomorfologických výzkumů v roce 2002 : příspěvky z mezinárodního semináře konaného 10.-11. 6. 2002 v Brně
Pages
    s. 94
Notes
    Anglické resumé
    Obsahuje bibliografické odkazy
Classfication no.
    551.4
Conspectus category
    55
Subject group
    atlas
    česká křídová pánev
    mapa geomorfologická
    ochrana přírody
    pískovce
    popularizace geologie
    program počítačový
    reliéf
    skalní tvar
Geographical name
    Čechy (Česko)
    Jičín-oblast (Česko)
    Turnov-oblast (Česko)
    Turnovská pahorkatina
Keyword
    Českém
    Forem
    Geomorfologických
    Inventarizace
    Některých
    Ráji
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    18. 10. 2006
Import date
    8. 8. 2012