Record details

Title
    Inventarizační malakozoologický výzkum PR Bažantnice u Pracejovic (jižní Čechy, okres Strakonice)
Author
    Hlaváč, Jaroslav
Language
    česky
Publication type
    část monografie (kapitola)
Source title - monograph
    Malacologica Bohemoslovaca (Československá slimač). 2
Pages
    s. 31-36
Notes
    Projekt: RK01P03OMG004, GA MK
    Překlad názvu: Malacozoological Inventory of the Bažantnice u Pracejovic Nature Reserve (Southern Bohemia, Strakonice District)
    Rozsah: 6 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3013912
Subject category
    alluvial woodland
    malacozoology
Keyword
    Bažantnice
    Čechy
    Inventarizační
    Jižní
    Malakozoologický
    Okres
    PR
    Pracejovic
    Strakonice
    Výzkum
Abstract (in czech)
   V přírodní rezervaci Bažantnice u Pracejovic byly zjištěny 32 druhy měkkýšů (27 suchozemských, 5 vodních). Převažující společenstva lesních měkkýšů jsou zastoupena druhy s různou afinitou na mikroklima stanovišť. Měkkýší druhy vodních stanovišť jsou slabě zastoupeny, druhy otevřených stanovišť zcela chybějí.
Abstract (in english)
   Altogether 32 molluscan species (27 terrestrial, 5 freshwater) were recorded in the Nature Reserve of Bažantnice u Pracejovic. Woodland communities consisting of species with various relations to moisture of habitats dominate terrestrial molluscan fauna. The elements of aquatic habitats are poorly represented while open grounds species totally absent.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012