Record details

Title
    The Investigation of Insoluble Residues in the Clay-Carbonate Sediments of the Cretaceous in North Bohemia
Other titles
    Výzkum nerozpustných zbytků v jílovito-karbonátových sedimentech severočeské křídy