Record details

Title
    An isolated gastropod operculum from the Koněprusy Limestone (Lower Devonian, Bohemia), originally described as a shell of Pleuronotus? confusus PERNER, 1903
Other titles
    Izolované operkulum gastropoda ze spodnodevonských koněpruských vápenců, původně popsané jako ulita Pleuronotus? confusus PERNER, 1903