Record details

Title
    Jáchymov - ložisko uranu 50tých let, McArthur River - ložisko uranu nového tisíciletí
Statement of responsibility
    Miroslav Šedina
Other titles
    Jáchymov - the uranium deposit at fifties, McArthur river - an uranium deposit for new millennium
Author
    Šedina, Miroslav
Language
    česky
Source title - serial
    Minerál
Vol./nr.
    Roč. 8, č. 3
Pages
    s. 258-263
Year
    2000
Notes
    1 obr., 4 fot., 4 bibl.
    il.
    Zkr. název ser.: Minerál.
Subject group
    ekonomika surovin
    historie
    kontrola zrudnění
    krušnohorské krystalinikum
    ložisko typu unconformity
    rudy U
    těžba
    zásoby
    žíla rudní
Geographical name
    ČR-Čechy
    Jáchymov (Karlovy Vary)
    Kanada-Saskatchewan
    McArthur River (Kanada-Saskatchewan)
Keyword
    50tých
    Jáchymov
    Let
    Ložisko
    McArthur
    Nového
    River
    Tisíciletí
    Uranu
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    29. 6. 2007
Import date
    8. 8. 2012