Record details

Title
    Jehlicovité uzavřeniny sillimanitu a apatitu v křemeni v některých granitech
Statement of responsibility
    Václav Procházka
Other titles
    Acicular inclusions of sillimanite and apatite in quartz in some granites
Author
    Procházka, Václav
Language
    česky
Source title - serial
    Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy
Vol./nr.
    Roč. 49
Pages
    s. 13-15, 1 s. obr. příl.
Year
    2009
Notes
    4 fot.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Sbor. Jihočes. Muz. (Č. Budějovice), přír. Vědy
Classfication no.
    55(1)
    552
Conspectus category
    552
Subject group
    apatit
    granit
    inkluze minerální
    katodoluminiscence
    křemen
    mikroanalýza elektronová
    moldanubický pluton
    petrogeneze
    sillimanit
Geographical name
    Čechy (Česko)
Keyword
    Apatitu
    Granitech
    Jehlicovité
    Křemeni
    Některých
    Sillimanitu
    Uzavřeniny
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    18. 1. 2010
Import date
    8. 8. 2012