Record details

Title
    Jeskyně "Za Hájovnou", výjimečná lokalita Javoříčského krasu
Other titles
    Za Hájovnou cave, exceptional locality of Javoříčko Karst, Moravia
Author
    Musil, Rudolf
Publication type
    článek v periodiku
Year
    2005
Keyword
    Hájovnou
    Javoříčského
    Jeskyně
    Krasu
    Lokalita
    Výjimečná
Contributor
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    MU, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012