Record details

Title
    Jílové minerály svahových sedimentů vybraných hlubokých svahových deformací na Vsetínsku
Author
    Baroň, I.
    Cílek, Václav
    Melichar, R.
    Melka, Karel
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku.
Vol./nr.
    Roč. 10, -
Pages
    s. 89-91
Year
    2003
Notes
    Jednotlivé svazky mají ISBN (Sv. 10 - ISBN 80-210-3137-9)
    Projekt: 742/2002, GA FRVŠ, CZ
    Překlad názvu: Clay minerals in slope sediments of selected deep-seated landslides, Vsetín region, Moravia, Czech Republic
    Rozsah: 3 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3013912
Subject category
    clay minerals
    flysch
    landslides
Keyword
    Deformací
    Hlubokých
    Jílové
    Minerály
    Sedimentů
    Svahových
    Vsetínsku
    Vybraných
Abstract (in czech)
   V sesuvných oblastech Vsetínských vrchů byly nalezeny bobtnavé jílové minerály, které pravděpodobně negativně ovlivňují stabilitu svahů.
Abstract (in english)
   The clay mineral identification in fine fraction of slope sediments of five individual landslides in vicinity of Vsetín (Flysch Belt of the Western Carpathians) revealed the usual presence of micaceous mineral (ilite), kaolinite together with expanding clay minerals such as interstratified structures of micaceous mineral/smectite. The expanding clay minerals possibly represent one of instability factors that may speed up trigger slope movements.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012