Record details

Title
    K biostratigrafii svrchního eocénu (vápnitý nanoplankton) vsetínských vrstev zlínského souvrství na listu Vsetín (25-41 Vsetín)
Statement of responsibility
    Lilian Švábenická, Oldřich Krejčí
Other titles
    The Late Eocene biostratigraphy (calcareous nannofossils) of the Vsetín Member (Zlín Formation) on the Vsetín map sheet
Author
    Krejčí, Oldřich, 1958-
    Švábenická, Lilian, 1953-
Language
    česky
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Vol./nr.
    Roč. 4
Pages
    s. 44-46
Year
    1997
Notes
    1 obr., 10 bibl.
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 1996.
Subject group
    eocén
    flyš
    flyšové pásmo Západních Karpat
    nannofosílie
    oligocén
    zóny biostratigrafické
Geographical name
    ČR-Morava
    Karolinka (Vsetín)
    Stanovnice (Vsetín)
Keyword
    25-41
    Biostratigrafii
    Eocénu
    Listu
    Nanoplankton
    Souvrství
    Svrchního
    Vápnitý
    Vrstev
    Vsetín
    Vsetínských
    Zlínského
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012