Record details

Title
    K obecným a zvláštním trendům vývoje rudné ložiskové geologie a rudného hornictví
Statement of responsibility
    Jaroslav Havelka, Vlastimil Svoboda
Author
    Havelka, Jaroslav
    Svoboda, Vlastimil
Language
    česky
Source title - serial
    Geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 32, č. 8
Pages
    s. 232-234
Year
    1990
Notes
    Zkr. název ser.: Geol. Průzk.
Subject group
    efektivnost využívání surovin
    ekonomika
    ekonomika těžby
    ekonomika úpravy
    ložiska rud
    suroviny netradiční
    světový trh surovin
    těžba surovin
    vývoj cen surovin
Geographical name
    ČSFR
    Svět
Keyword
    Geologie
    Hornictví
    Ložiskové
    Obecným
    Rudné
    Rudného
    Trendům
    Vývoje
    Zvláštním
Abstract (in czech)
   Pro konec 20. století a většinu 21. století lze předpokládat jako celosvětový trend využívání méně kvalitních, ale objemnějších ložisek z připovrchových částí kůry. Půjde o ložiska nekontrastních těles vtroušeninových, prožilkových páskovaných a hnízdovitých rud různých genetických typů v sedimentárních nebo vulkanosedimentárních komplexech, vyvřelinách a metamorfitech. U povrchové těžby se bude projevovat vliv geografického faktoru, především ekologických a jiných společenských zájmů. Stále většího významu budou nabývat zdroje druhotné jako kovové a kovonosné odpady z prvovýroby a běžného zpracování a spotřeby.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012