Record details

Title
    K otázce provenience svrchnokarbonských slepenců v severovýchodních Čechách
Other titles
    Contribution to the question of provenance of the Upper Carboniferous conglomerates in the north-eastern Bohemia
Author
    Mikuláš, Radek
    Prouza, Vladimír
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007
Vol./nr.
    Č. podzim
Pages
    3
Year
    2008
Thesaurus term
    conglomerate, Permocarboniferous, kvarcite, Ordovician
Keyword
    Čechách
    Otázce
    Provenience
    Severovýchodních
    Slepenců
    Svrchnokarbonských
Abstract (in czech)
   Otázka provenience slepenců v okolí Hronova - jde zřejmě o křemence ordovického stáří z oblasti Železných hor, směr přínosu z jihu
Abstract (in english)
   Contribution to the question of provenance of the Upper Carboniferous conglomerates in the north-eastern Bohemia
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014