Record details

Title
    K postavení a strukturně-kinematickému vývoji šternbersko-hornobenešovské zóny
Statement of responsibility
    Radomír Grygar
Other titles
    Position and kinematic development of Šternberk-Horní Benešev belt
Author
    Grygar, Radomír
Language
    česky
Source title - monograph
    Sborník II. semináře České tektonické skupiny
Pages
    s. 16-19
Subject group
    bradlo
    deformace
    devon-svrchní
    karbon-spodní
    litostratigrafie
    moravskoslezský devon a spodní karbon
    příkrov
    tektonika regionální
    terminologie
Geographical name
    ČR-Morava
Keyword
    Postavení
    Strukturně-kinematickému
    šternbersko-hornobenešovské
    Vývoji
    Zóny
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012