Record details

Title
    K problematice polychlorovaných bifenylů ve vodách
Statement of responsibility
    Jarka Zahradník, Karel Véber
Author
    Véber, Karel
    Zahradník, Jarka
Language
    česky
Source title - serial
    Vodní hospodářství. Řada B
Vol./nr.
    Roč. 33, č. 9
Pages
    s. 249
Year
    1983
Classfication no.
    628.19
Conspectus category
    556
Keyword
    Bifenylů
    Polychlorovaných
    Problematice
    Vodách
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    20. 2. 2014
Import date
    20. 5. 2014