Record details

Title
    K problémom distribuce gália a germánia na polymetalickom ložisku Banská Štiavnica
Statement of responsibility
    Peter Andráš, Mária Hrnčárová, Ivan Křižáni
Other titles
    Problem of distribution of gallium and germanium on base metal ore deposit of Banská Štiavnica
Author
    Andráš, Peter
    Hrnčárová, Mária
    Křižáni, Ivan
Language
    slovensky
Source title - serial
    Rudy
Vol./nr.
    Roč. 39, č. 5/6
Pages
    s. 103-105
Year
    1991
Notes
    3 tab.
Subject group
    Ga (galium - 31)
    Ge (germanium - 32)
    komplexní využití
    koncentráty
    rudy barevných kovů
    středoslovenské neovulkanity
    sulfidy a sulfosoli
Geographical name
    Banská Štiavnica
    ČSFR-Slovensko
Keyword
    Banská
    Distribuce
    Gália
    Germánia
    Ložisku
    Polymetalickom
    Problémom
    Štiavnica
Abstract (in czech)
   Práce se zabývá možnostmi využití stopových množství Ga a Ge v rudninách a technologických produktech z ložiska Banská Štavnica. Nepotvrdily se představyo možnosti jejich využití jako vedlejších produktů. Na zahraničních ložiskách se využívají rudy s obsahem O,X - 0,0X Ga, sfaleritové koncentráty a jílové frakce z odpadu v Banské Štavnici obsahují pouze 40 - 90 g/t Ga. Nebyly nalezeny zvýšené obsahy Ge v sulfidech, pouze v chalkopyritu a markazitu byly nalezeny ca 30 g/t Ge
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    31. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012