Record details

Title
    K rozšíření kvartérních fluviálních sedimentů v údolí Dyje v NP Podyjí (33-22, Vranov nad Dyjí, 33-24 Hnánice, 34-11, Znojmo, 34-13, Dyjákovice)
Statement of responsibility
    Karel Kirchner, Antonín Ivan, Martin Brzák
Other titles
    To the distribution of Quaternary fluvial sediments in the Dyje river valley in the Podyjí National Park
Author
    Brzák, Martin
    Ivan, Antonín
    Kirchner, Karel
Language
    česky
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Vol./nr.
    Roč. 3
Pages
    s. 21-23
Year
    1996
Notes
    1 obr., 6 bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 1995.
Subject group
    kaňon
    kvartér
    kvartér moravských úvalů
    národní park
    sedimentace fluviální
    štěrk
    štěrkopísek
    terasa
Geographical name
    ČR-Morava
    Dyjákovice (Znojmo)
    Hnanice (Znojmo)
    Vranov nad Dyjí (Znojmo)
    Znojmo
Keyword
    33-22
    33-24
    34-11
    34-13
    Dyjákovice
    Dyje
    Dyjí
    Fluviálních
    Hnánice
    Kvartérních
    NP
    Podyjí
    Rozšíření
    Sedimentů
    údolí
    Vranov
    Znojmo
Abstract (in english)
   In the canyon of Dyje river (Podyjí National Park) terraces are scarce. Small rests of the lowest terraces were studied downstream of Vranov nad Dyjí. The rest of complex accumulation more than 6m thick (Lower Pleistocene?) has been found at Králův stolec W of Znojmo
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    20. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012