Record details

Title
    K strategii vyhĺadávania Au rúd na území Slovenska
Statement of responsibility
    Juraj Knésl
Author
    Knésl, Juraj
Language
    slovensky
Source title - serial
    Mineralia Slovaca
Vol./nr.
    Roč. 24, č. 3-4
Pages
    s. 332
Year
    1992
Notes
    Zkr. název ser.: Miner. slov.
Subject group
    konference
    ložiskové struktury
    průzkum ložiska
    rudy Au
    rudy drahých kovů
    Západní Karpaty
Geographical name
    ČSFR-Slovensko
Keyword
    Au
    Rúd
    Slovenska
    Strategii
    území
    Vyhĺadávania
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012